Powered by Blue Magic Board
Tài khoản:
Mật khẩu:
Download chương trình mới nhất
Đăng ký dành cho thương mại
Chuyển đến diễn đàn

 
Thông báo tin tức Xem thêm
[2009.12.28] BMForum Myna 6.0
[2007.6.15] More personality! BMForum 5.6
[2006.10.1] Create the Forum! BMForum 5.5
[2006.8.6] New Experience - BMForum 5.5 RC1
[2006.5.28] BMForum 4.1 Stable!
Tin mới nhất Xem thêm
[2009.12.28] BMForum Myna 6.0
[2007.6.15] BMForum 5.6
[2006.10.1] BMForum 5.5
[2006.8.6] BMForum 5.5 RC1
[2006.5.28] BMForum 4.1 Stable!
Khách hàng Xem thêm

BMForum, diễn đàn thân thiện và sắc sảo nhất.

 • Ban sợ quên bài viết hay? hãy đặt thẻ cho nó!
  Gắn thẻ cho bài viết, là cách thức đơn giản và hiệu quả nhất để tổ chức gọn nhẹ vô số chủ đề của bạn.
 • Ứng dụng công nghệ Ajax tiên tiến trong việc viết bài và duyệt trang của bạn!
  Chuyển trang và trả lời ngay lập tức, nhanh hơn nhiều so với cách thức truyền thống.
 • Chức năng đăng ký chỉ dành cho những người được mời!
  Lời mời, là một cách phổ biến để chia sẻ cho bạn bè những diễn đàn mà bạn yêu thích!
 • Xây dựng diễn đàn của bạn bằng HTML 1.0 cơ bản và CSS chuẩn!
  Bạn sẽ bằng lòng với chuẩn W3C, được thế giới công nhận với sự tương thích tốt nhất.
 • Bạn có thể gửi bài viết của bạn ở chế độ trù phú mà chẳng cần biết về HTML!
  Trình soạn thảo WYSIWYG, là cách thủ công nhưng hiệu quả để trang trí bài viết thêm rực rỡ.
 • Việc quản lý trở nên dễ dàng!
  Những mục chọn được thiết kế đặc biệt theo kiểu thực đơn "Tôi muốn", là cách cực kỳ thuận lợi để quản lý từng đoạn nhỏ.
 • Khi dữ liệu diễn đàn của bạn tăng vọt!
  Bạn sẽ kinh ngạc với những thuật toán được xử lý tối ưu trong diễn đàn!
 • Bạn có thể upload file đính kèm từ bất kỳ đâu bạn muốn!
  BMForum, diễn đàn mang lại sự thuận lợi và hiệu quả cao nhất.
 • Từ ngữ có tính chất quốc tế!
  Dữ liệu được lưu dưới chuẩn Unicode UTF-8, một sự lựa chọn sáng suốt trong kỹ thuật truyền thông.
 • Thay đổi quyền hạn chi tiết cho mọi người dùng!
  Hệ thống nhóm thành viên có quền lực và thành viên cao cấp, một cách triệt để để quản lý các tính năng của diễn đàn!
Khách hàng Xem thêm
Xây dựng nhân lực Diễn đàn PAL

Diễn đàn PAL

Diễn đàn PAL

Bluview Copyright©2022 BMForum.com / All Right Reserved.
Powered by Bluview